Choroby organizmu ludzkiego

Portal informacyjny z publikacjami na temat chorób.

Jak wygląda transport odpadów weterynaryjnych?

3 min read

transportOdpady weterynaryjne powstają wszędzie tam, gdzie leczone są zwierzęta. Przychodnie, lecznice oraz prywatne gabinety mają ustawowy obowiązek prowadzenia profesjonalnej gospodarki odpadami. Transportem i utylizacją zajmują się zaś zajmują się wyspecjalizowane firmy.

Odpady weterynaryjne są niezwykle niebezpieczne. Podobnie jak typowe odpady medyczne muszą być w prawidłowy sposób segregowane, magazynowane, przewożone do spalarni oraz utylizowane. Dzięki temu nie ma możliwości, aby to, co niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego, a także otoczenia stanowiło zagrożenie. Odpady weterynaryjne, które są na wstępnie umieszczane w specjalnie przygotowanych workach i pojemnikach, a następne odbierane przez firmy, jak EMKA S.A. trafiają do specjalnych spalarni. Spalanie jedyną dopuszczalną w Polsce i skuteczną formą utylizacji tego rodzaju odpadów.

Odpad weterynaryjny, a odpad zwykły

Odpady weterynaryjne są czymś zupełnie innym niż zwykłe odpady produkowane przez gospodarstwa domowe. Te drugie nie są szczególnie uciążliwe dla środowiska, niebezpieczne dla ludzi lub zakaźne. Co prawda istnieje obowiązek ich wstępnego segregowania to nie ma aż tak rygorystycznych przepisów nakazujących określone postępowanie, np. podczas transportu i utylizacji. Inaczej się ma sytuacja w przypadku odpadów medycznych i weterynaryjnych, które mogą być zakaźne i stanowić na każdym etapie zagrożenie dla życia człowieka.

Co oznacza termin odpad weterynaryjny?

Odpadem weterynaryjnym jest wszystko to, co powstaje w wyniku działalności weterynarza lub pracowników przychodni. Według ustawy do odpadów weterynaryjnych zaliczamy między innymi:

  • zwierzęta padłe i ubite oraz odpadowa tkanka zwierzęca,
  • zwierzęce organy oraz fragmenty ciał,
  • wszelkiego rodzaju odpady zawierające drobnoustroje chorobotwórcze lub toksyny,
  • narzędzia chirurgiczne i zabiegowe,
  • pojemniki na krew,
  • drobny sprzęt medyczny jednorazowego użytkowania (strzykawki, igły),
  • opatrunki, prześcieradła, rękawiczki, zakrwawione fartuchy,
  • leki,
  • niewykorzystane jedzenie.
Zobacz również ᐅ  Chcesz zadbać o swoje zdrowie? Odwiedź uzdrowisko w górach

Warto pamiętać, że niektóre odpady weterynaryjne mogą być szczególnie niebezpieczne i powstawać np. w gospodarstwie rolnym. Chodzi tu przede wszystkim o zwierzęta, które trzeba było uśpić ze względu na zaraźliwą chorobę. Przykładem są tu chociażby świnie lub różnego rodzaju ptactwo. Zwłoki zwierząt muszą zostać więc odpowiednio zapakowane i natychmiast przetransportowane do spalarni.

Jak transportować odpady weterynaryjne?

Transportem odpadów medycznych zajmują się specjalne firmy, jak EMKA S.A. Muszą one posiadać odpowiednie zaplecze techniczne, wykwalifikowaną kadrę. Plusem jest również dysponowanie własną spalarnią, która spełnia wymogi określone w specjalnej ustawie. Warto zwrócić uwagę na to, że przed transportem odpady weterynaryjne muszą być posegregowane w specjalne worki i pojemniki, a także dokładnie opisane (kod odpadów, miejsce powstania, czas zamknięcia). Czas magazynowania oraz częstotliwość transportu i spalania również określa ustawa.

Nie bez znaczenia jest doświadczenie firmy odbierającej odpady weterynaryjne. Odbiorca powinien zapewnić profesjonalną odzież dla pracowników, a także samochody, które są wykorzystywane wyłącznie do transportu odpadów. Auta powinny być również dezynfekowane, aby nie było możliwości rozprzestrzeniania się zarazków.

Źródło: Emka – Odpady medyczne.

Inne w dziale

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.