Choroby organizmu ludzkiego

Portal informacyjny z publikacjami na temat chorób.

Autyzm – co to jest? Czy to choroba? Przyczyny i objawy zachowań autystycznych

4 min read

Autyzm, znany również jako zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD, Autism Spectrum Disorder), jest szerokim terminem używanym do opisania grupy złożonych zaburzeń rozwojowych mózgu. Charakteryzuje się trudnościami w komunikacji i interakcji społecznej, ograniczonymi i powtarzalnymi wzorcami zachowań oraz unikalnymi mocnymi stronami i różnicami jednostki. W przypadku autyzmu objawy mogą się znacznie różnić między osobami.

autyzm


Autyzm a przyczyny

Przyczyny autyzmu nie są do końca znane, ale badania wskazują na kombinację czynników genetycznych i środowiskowych. Faktory ryzyka mogą obejmować:

 • mutacje genetyczne,
 • zaawansowany wiek rodziców,
 • komplikacje w ciąży i porodzie,
 • ekspozycję na niektóre substancje środowiskowe.

Autyzm a objawy

Objawy autyzmu mogą się różnić, ale zwykle obejmują:

 • trudności w komunikacji i interakcji społecznej, w tym ograniczone zdolności werbalne i niewerbalne,
 • powtarzalne zachowania, takie jak machanie rękami, kołysanie się, uporządkowane układanie przedmiotów,
 • silne zainteresowanie ograniczoną liczbą tematów lub aktywności,
 • nadwrażliwość lub niedowrażliwość na bodźce sensoryczne, takie jak dźwięki, światła, dotyk,
 • trudności w adaptacji do zmian w rutynie lub otoczeniu.

Autyzm atypowy

Odnosi się do przypadków, które nie spełniają pełnych kryteriów diagnostycznych dla klasycznego autyzmu, ale wykazują niektóre z jego charakterystycznych cech. Osoby z autyzmem atypowym mogą wykazywać mniej nasilone objawy lub objawy mogą pojawić się później niż jest to typowe. Czasem nazywany jest również zaburzeniem ze spektrum autyzmu o późnym początku lub zaburzeniem związanym z autyzmem.


Test na autyzm

Diagnoza autyzmu zwykle opiera się na obserwacjach behawioralnych i ocenie rozwojowej przeprowadzonej przez specjalistów, takich jak psycholodzy, psychiatrzy czy neuropediatrzy. Nie istnieje pojedynczy „test na autyzm„, ale różne narzędzia oceny i kwestionariusze mogą być używane do identyfikacji objawów ASD, takie jak:

 • ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) – skala obserwacji do diagnozowania autyzmu,
 • ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised) – zestaw zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 • M-CHAT (Modified Checklist for Autism in Toddlers) – kwestionariusz do badania zaburzeń ze spektrum autyzmu u małych dzieci.

Wczesna diagnoza i interwencja są kluczowe dla wsparcia rozwoju i samopoczucia osób z autyzmem, dlatego ważne jest, aby rodzice i opiekunowie, którzy mają obawy dotyczące rozwoju dziecka, skonsultowali się z odpowiednimi specjalistami.

Autyzm jest trwałym zaburzeniem rozwojowym i choć nie ma na niego skutecznej metody leczenia, różne terapie i interwencje edukacyjne mogą znacznie poprawić funkcjonowanie i jakość życia osób z ASD. Wsparcie może obejmować terapię behawioralną, terapię mowy, zajęciową, a także indywidualnie dostosowane programy edukacyjne.


Autyzm u dzieci

Jest zazwyczaj diagnozowany w pierwszych latach życia, często przed 3. rokiem życia. Objawy mogą obejmować:

 • opóźnienia w rozwoju mowy i języka,
 • trudności w nawiązywaniu kontaktu wzrokowego i budowaniu relacji z rówieśnikami,
 • ograniczone zainteresowania i powtarzalne zachowania,
 • reakcje na bodźce sensoryczne, które odbiegają od normy (nadwrażliwość lub niedowrażliwość),
 • problemy z adaptacją do zmian w codziennej rutynie.

Autyzm u dorosłych

Autystyczne zachowania u osób dorosłych mogą być trudniejsze do zdiagnozowania, szczególnie w przypadku osób z łagodniejszymi formami ASD, które mogły nie zostać zidentyfikowane w dzieciństwie. Dorośli z autyzmem mogą napotykać trudności w pracy, relacjach społecznych i codziennym funkcjonowaniu, ale również mogą wykazywać unikalne talenty i zdolności.


Autyzm wysokofunkcjonujący

Jest często związany z zespołem Aspergera (termin coraz rzadziej używany po ostatnich zmianach w klasyfikacji DSM-5) i odnosi się do osób z ASD, które wykazują stosunkowo wysoki poziom umiejętności językowych i intelektualnych. Osoby te mogą mieć trudności z komunikacją społeczną i elastycznością myślenia, ale często odnoszą sukcesy w wybranych dziedzinach lub zawodach.


Jakie zachowania wykluczają autyzm?

Nie ma jednoznacznych zachowań, które automatycznie wykluczają autyzm, ponieważ jest to spektrum zaburzeń i objawy mogą być bardzo różnorodne. Jednak zdolność do łatwego nawiązywania relacji społecznych, brak trudności w komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz elastyczność w zachowaniu mogą sugerować inne przyczyny obserwowanych trudności.


Autyzm FAQ / Najczęstsze pytania

1# Czy autyzm można wyleczyć?

  Nie ma lekarstwa na autyzm, ale odpowiednie wsparcie edukacyjne, terapie behawioralne i interwencje mogą znacznie poprawić funkcjonowanie i jakość życia osób z ASD.

2# Czy szczepienia powodują autyzm?

  Nie, liczne badania naukowe jednoznacznie wykazały, że nie ma związku między szczepieniami a rozwojem autyzmu.

3# Czy autyzm jest dziedziczny?

  Tak, badania sugerują, że genetyka odgrywa znaczącą rolę w rozwoju autyzmu, choć specyficzny wzorzec dziedziczenia nie jest w pełni zrozumiały.

4# Jak wspierać dziecko z autyzmem?

  Kluczowe jest zapewnienie indywidualnie dostosowanego programu edukacyjnego, terapii behawioralnych, terapii mowy i zajęciowej, a także wsparcia emocjonalnego i społecznego, zarówno dla dziecka, jak i rodziny.

5# Czy autyzm jest bardziej powszechny teraz niż w przeszłości?

  Zgłaszana liczba przypadków autyzmu wzrosła, co może być częściowo wynikiem lepszej świadomości i dokładniejszej diagnostyki, a niekoniecznie oznacza rzeczywisty wzrost występowania.

Inne w dziale

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.