Choroby organizmu ludzkiego

Portal informacyjny z publikacjami na temat chorób.

Udar mózgu – przyczyny, objawy oraz pomoc osobie poszkodowanej

3 min read

Udar mózgu - przyczyny i objawy udaru
Udar mózgu – przyczyny i objawy udaru
Szczególne niebezpieczne dla zdrowia i życia danej osoby jest zaburzenie prawidłowego ukrwienia mózgu, co w skrajnych przypadkach może prowadzić nawet do śmierci w wyniku udaru. Owe zaburzenia często powodują niedowład pewnych funkcji organizmu, w tym narządu mowy. Szczególnie niebezpieczne są bagatelizowane symptomy, które mogą świadczyć o zaburzeniach w ukrwieniu naczyń mózgowych, a dotyczy to przede wszystkim różnego rodzaju urazów głowy. Zmiany w mózgu spowodowane urazem mogą bowiem dawać o osobie znać dopiero w późniejszym okresie.

Przyczyny udaru mózgu

Najczęściej udar mózgu (ponad 80 procent przypadków) ma charakter niedokrwienny. Spowodowane jest to zwężeniem bądź też całkowitym zamknięciem światła naczyń krwionośnych, doprowadzających krew do określonego obszaru naszego mózgu. Zwężenie lub też zamknięcie naczyń krwionośnych to natomiast efekt zakrzepu w okolicach występowania blaszki miażdżycowej lub też (charakterystyczne dla zamknięcia światła naczynia) zatoru powstającego z przyniesionych przez obieg krwi elementów skrzeplin.

Zmniejszenie przepływu krwi także może prowadzić do wystąpienia niedokrwienia mózgu, co grozi wystąpieniem udaru. Objawem w tym przypadku jest spadek ciśnienia tętniczego krwi. Niedokrwienie może być także spowodowane zbyt długim skurczem naczyń znajdujących się w mózgu, tendencją do nadmiernej krzepliwości krwi oraz zapaleniem naczyń mózgowych.

Zatory mózgowe to często pochodna występowania u chorego schorzeń związanych z mięśniem sercowym – np. ostry zawał serca, wady zastawek, arytmia pracy serca. Zator może być paradoksalny, kardiogenny i wewnątrztętniczy.

Zobacz również ᐅ  Znaczenie diety w zmniejszeniu ryzyka wystąpiena udaru mózgu

Znacznie rzadszą przyczyną wystąpienia udaru mózgu są natomiast krwotoki naczyniowe bądź krwotoki podoponowe (spowodowane urazem lub też wstrząśnięciem). Szczególnie istotna w przypadku wszelkich urazów głowy jest szybkie zasięgnięcie opinii lekarza specjalisty, nawet jeśli nie odczuwamy żadnego dyskomfortu oraz zaburzeń spowodowanych urazem.

Objawy udaru mózgu

Najczęstsze objawy udaru mózgu to:

  • efekt porażenia dolnej części twarzy i porażenia ruchowego,
  • dysfunkcja mowy,
  • silne i falowe bóle głowy,
  • mdłości,
  • objaw utraty świadomości,
  • zaburzenie wzroku oraz czucia po jednej stronie ciała,
  • zaburzenie równowagi.

W przypadku udaru mózgu szczególnie niebezpieczne jest upośledzenie funkcji oddychania, które może prowadzić do śpiączki chorego lub też do stanu bezpośredniego zagrożenia życia. Swobodne oddychanie może być również utrudnione w przypadku wzrostu ciśnienia krwi zlokalizowanej w obrębie czaszki.

Pomoc osobie poszkodowanej

  • Osoba, u której występuje podejrzenie udaru, powinna zostać ułożona w pozycji bezpiecznej ustalonej. Pozycja ta zabezpiecza przed zapadaniem się języka oraz ewentualnym zachłyśnięciem się wymiocinami.
  • Reanimacja powinna być przeprowadzona w przypadku stwierdzenia braku przytomności oraz oddechu u osoby poszkodowanej.
  • Możliwie jak najszybciej skontaktować się z pogotowiem ratunkowym.

Kto jest szczególnie narażony?

Grupą podwyższonego ryzyka zachorowalności na udar mózgu są osoby prowadzące niezdrowy tryb życia (brak aktywności fizycznej, nieodpowiednia dieta z przewagą tłuszczów zwierzęcych itp.), co prowadzi do częstych zmian miażdżycowych, które są często przyczyną choroby niedokrwiennej mózgu. Podobnie niebezpieczne jest podwyższone ciśnienie tętnicze oraz migotanie przedsionków. Ważne jest wykonywanie cyklicznych badań oraz dbanie o codzienną profilaktykę w postaci aktywności ruchowej i doboru diety bogatej w witaminy i tłuszcze roślinne.

Inne w dziale

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.