Choroby organizmu ludzkiego

Portal informacyjny z publikacjami na temat chorób.

Opieka geriatryczna i jakość życia seniorów

3 min read

Starość jest naturalną koleją rzeczy, jest nieunikniona i co szczególnie ważne – powinna i może być godna. Oczywiście tzw. jesień naszego życia może wyglądać bardzo różnie, ma pewne etapy, swoje blaski i cienie. Dlatego też dziedzina medycyny, jaką jest geriatria ma dziś charakter interdyscyplinarny. Z definicji wynika, że zajmuje się dolegliwościami i schorzeniami wieku podeszłego. Nie jest to jednak podejście stricte internistyczne, ponieważ czerpie z doświadczeń psychiatrii, medycyny rodzinnej, neurologii oraz wielu innych specjalizacji. Kompleksowe podejście do potrzeb osób w wieku podeszłym to nie tylko medyczna opieka geriatryczna, ale także organizowanie odpowiednich form aktywności i życia społecznego osób starszych.

Warto korzystać z opieki geriatry

Opieka geriatryczna dotyczy osób w wieku podeszłym. Jest to jednak dość szerokie pojęcie, a potrzeby w tym zakresie są bardzo indywidualne. Według WHO umowną granicę starości stanowi 60 rok życia. Po ukończeniu 60 lat nabywa się prawo do skorzystania z opieki geriatrycznej.

Opieka geriatryczna i jakość życia seniorów
Opieka geriatryczna i jakość życia seniorów
Natomiast po 75 roku życia mówi się o starości zaawansowanej. Tymczasem mamy wokół wiele energicznych, aktywnych osób po tzw. sześćdziesiątce, którym nawet nie przeszłoby przez myśl, że można je uznać za starsze, za potencjalnych pacjentów geriatry. Warto jednak pamiętać, że opieka geriatryczna mylnie kojarzona jest tylko z pracą z osobami o mniejszym lub większym stopniu niedołężności czy niesprawnymi ze względu na wiek. Opieka geriatryczna, do której uprawnia nas wiek to przede wszystkim profilaktyka i związane z nią stosowne badania, dzięki którym można wcześnie wykryć nie ujawnione dotychczas schorzenia. A jak wiadomo wczesne rozpoznanie to istotny element skutecznej terapii.

Zobacz również ᐅ  Starczowzroczność

Spektrum działań związanych z opieką geriatryczną

Pod pojęciem opieki geriatrycznej mieści się wiele form pracy z pacjentami w podeszłym wieku. Mamy tu bowiem do czynienia z bardzo szerokim wachlarzem potrzeb, począwszy od osób, które wymagają jedynie badań profilaktycznych, systematycznych wizyt w poradni. W tym kontekście opieka geriatryczna to wiele ważnych badań, np. ocena sprawności funkcjonalnej, ryzyka upadków, odżywienia, kruchości kości. To również badania w kierunku depresji czy konieczności konsultacji specjalistycznych. W szerokim spektrum opieki geriatrycznej mieści się też doraźna pomoc dla osób, które chwilowo mają problem ze zdrowiem, sprawnością, a także opieka nad osobami z przewlekłymi schorzeniami, demencją, otępieniem, chorobą Alzheimera czy Parkinsona, a także nad niepełnosprawnymi seniorami. Może być to opieka i pomoc udzielana w domu pacjenta lub w specjalnych ośrodkach opiekuńczo – leczniczych.

Poprawa jakości życia seniorów

Prawidłowo zorganizowana opieka geriatryczna to oczywiście poprawa jakości i długości życia wielu pacjentów w podeszłym wieku. Niezwykle wymowne są również statystyki, które podają, że wyspecjalizowana, profesjonalna opieka geriatryczna to o 22% mniejsze ryzyko śmierci, o ponad 45% większe szanse na pobyt we własnym domu, mniejsze o 12% ryzyko ponownej hospitalizacji oraz znaczna (o ponad 70%) poprawa stanu funkcjonalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.